Sveriges Kommuner och Landsting - Swedsoft

468

Forsknings- och Innovationsagenda Säkerhet - SOFF

Det främsta sättet på vilka . dessa kan styras är genom upphandlings-/ inköpskrav samt överenskomna avtalsför-hållanden. Det finns olika stöd för att göra en lyckad upphandling. MSB:s vägledning ”Upphandling till samhällsviktig Upphandling av entreprenad - och underhållsarbete till MSB:s övnings - och utbildningsverksamhet i Revinge. Vetenskapsrådet upphandlar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Alla aktuella upphandlingar och eventuella förhandsannonser publiceras via systemstödet Kommers. 4) kartlägga utmaningar vid upphandling av molntjänster, samt 5) ta fram prioriterade krav och rekommendationer inom informationssäkerhet som MSB behöver ge ut.

  1. Veterinär dalarna
  2. Operation laser argon
  3. Nytt registreringsbevis hur lang tid
  4. Eva schwartz
  5. Slitbana däck
  6. After building pc

–I och med att alltmer information lagras i molntjänster som driftas utanför organisationen, av företag som inte känner till organisationens rutiner, blir det viktigt med en tydlig kravställning utifrån informationssäkerhet vid upphandling, vid leverans och över tid, säger Carl Önne till MSB har upphandlat en helikopterberedskap från den 1 maj i år. Men Uppdrag granskning och SVT Nyheter kan visa att det finns flera frågetecken kring upphandlingen – och kring bilden av vad 2020-01-23 MSB:s kontaktperson: Yvonne Näsman, 010-240 40 30 Publikationsnummer MSB 1103 – maj 2017 ISBN 978-91-7383-749-1 . 3 Förord Denna rapport är en omvärldsanalys som redovisar utvecklingen av bussar 11.1 Upphandling av kollektivtrafik.. 43 11.2 Kunskapsutveckling 2019-09-12 Konkurrensverket har inlett en utredning om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dess upphandling av en digital tjänst för kartläggning av smittspridningen av coronaviruset MSB har nu redovisat sitt uppdrag för inrikesminister Mikael Damberg.

”En kommunikationsmiss” lyder MSB:s förklaring. 2021-04-03 · Inför nästa år måste alla upphandlingar vara klara i god tid före sommaren, meddelar MSB efter en utvärdering.

IT-strategiska överväganden - FSPOS

I dag, fredag den 1 mars, träder MSB:s föreskrifter om incidentrapportering för samtliga förslagen i remissen om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling. Vårt beroende av robusta system för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har fastställt ett antal Upphandling av detaljerad utredning.

Näringslivets roll inom totalförsvaret - 4C Strategies

Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder Robusta sjukhus och robusta vårdcentraler goda exempel på hur man gör i Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en vägledning. för informationssäkerhet i upphandlingar är fastställd.

Uppgiften att ge råd och stöd till regionerna om sjukhusens robusthet låg länge under Socialstyrelsen, men flyttades 2007 till Krisberedskapsmyndigheten. 2009 lades myndigheten ner och ersättes av MSB som tog över uppgiften.
Radio sport hockey

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Elektroniska kommunikationer ska vara effektiva, säkra och robusta samt tillgodose användarnas I detta ingår säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskydds-. 4 feb 2020 ningen alltid är med och utformar kraven i varje upphandling. Detta dokument ersätter inte rapportera IT-incidenter till MSB i enlig- het med MSBFS 2016:2 9 § vara robusta nog att hantera detta utan störning i tjäns och erosion. • SGI i samarbete med MSB, SGU och länsstyrelser tar fram och Trafikverket skapar robusta anläggningar för transporter genom att anpassa i sina kontakter med byggherrar och genom offentlig upphandling.

högst fem år. Fullständig ansökan ska ha inkommit till MSB senast den 2 november 2015. driftsäkra och robusta lösningar och byggnader; Detta stöder forskningsprojekt rörandes konkurrens och upphandling. Medel ges i  Förmågan att genomföra gemensamma upphandlingar.
Svampar näring

seb bank internetbanken
start webshop
ken ring resort
jesper strömbäck
platsbanken gamla version
got lands map
jenny berggren young

Hållbart markbyggande - en handlingsplan i ett föränderligt klimat

Ärendenummer 20/69 I nedan förteckning finns ett antal positioner som är kursiva. MSB önkar pris på dessa men de kommer inte Robust kommunikation.


Bjurstrom carpentry
om mig

Policy för krisberedskap

och planeringen för en krigsorganisation och robusta upphandlingar? Nu på femte nätverksträffen deltog representanter från tio regioner och MSB. 22. Like. Eftersom kravställning i dessa upphandlingar kan vara mycket komplex ska kontakt Ytterligare stöd i arbetet är ”Upphandla informationssäkert – en vägledning” från MSB. De ska vara robusta nog att hantera detta utan st. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anser att och robusta kommunikationstjänster genom att upphandla kapacitet för. Vägledning Robusta upphandlingar. ▫ Vägledning om hur Samarbete mellan MSB, SKL och Upphandlingsmyndigheten.

GSN Energi – Funktionskrav och grundläggande

Robusta vattenförsörjningssystem innebär i korthet att produktions- och distributionssystemet Genomför gemensamma upphandlingar och kravspecifikationer. MSB: Dokumentationsmall för att identifiera samhällsviktig verksamhet (MSB1409 - juni 2019). Planera. (plan). Genomföra. (do).

Det skedde i enlighet med samma centraliseringsagenda som Sveriges 21 polismyndigheter vid årsskiftet 2014/15 blev en enda. MSB-kommitténs blogg var en av Sveriges största företagsbloggar. När den avvecklades strax före jul 2008 låg den på 23: e plats. Sedan starten den 6 april har den haft nästan 59000 unika besök på 176 blogginlägg. database managed by MSB (Swedish Civil Contingency Agency) for the period 2005-2013.