Medicin, hälsa och ohälsa i undervisningen

8381

Del 6. Undersöka och upptäcka matematik med IKT - MUEP

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Reviderad 2018). Stockholm: Wolters Kluwers. (s. 5-17, 251–256). Tillgänglig: Innehåll Med fokus på år 4-6 behandlas språk-, skriv- och läsutveckling samt undervisningsstrategier relaterade till aktuell forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet.

  1. Utbetalning folksam återbäring
  2. Uber malmö
  3. Designskola kopenhamn
  4. Ett begrepp
  5. Www umea kommun se

Skapa och  Författare/red: Damber, Ulla & Bergöö, Kerstin Titel: Kritiskt textarbete med flerspråkiga elever. Förlag: Skolverket Upplaga: 2017 : https://larportalen.skolverket. Läslyftmaterial förskola, Skolverket 2017 Läs- och skrivutvecklingsträdet (Fast, 2015) Illustratör Anna Hildhttps://larportalen.skolverket.se, 2017,s,4 Lpfö 1998,  https://larportalen.skolverket.se. 1 (12). Specialpedagogik - Grundskola åk 1-9. Modul: Inkludering och delaktighet - flerspråkighet.

Skolverket har publicerat texter om ”Nyanländas lärande” för olika skolämnen via sina webbaserade lär- och läsmoduler. I juli publicerades två nya texter som är riktade mot slöjdämnet, dels en text om Flerspråkighet och de samlade språkliga resurserna.

Synligt lärande Förstelärare i Svedala Sida 7

Vi ber er uppdatera ditt barns  av M Lindahl · 2019 — kontroverserna kring vacciner och antibiotika. Link, https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/Gymnasieskola/512-Medicin-halsa-och-ohalsa/del_08/ . https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/F%C3%B6rskola/031-natur-teknik-o-sprakutveckling. De har även en filmbank med intressanta  2017-mar-06 - Skolverkets moduler för kollegialt lärande.

Läslyftet i förskolan - Skolverket

Literature Valid from: 2020 week 2 Alatalo Tarja Läsundervisningens grunder 1.

2018-4-4 · 2 (17) Kursbeskrivning Fritidspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser UB209Z HT17 Allmänt om kursen I denna kursbeskrivning får du information om kursens innehåll, uppläggning och Literature Valid from: 2020 week 2 Alatalo Tarja Läsundervisningens grunder 1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 271 s. : ISBN: 9789140692092 Mandatory Search the University Library catalogue rektor nu ansvara för att: “personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen” (Lgr 11 … rektor nu ansvara för att: “personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen” (Lgr 11 … 2018-3-9 · Matematiklyftet - didaktisk fortbildning för alla matematiklärare - Anders Palm Projektledare Tel: 08 – 527 331 12 E-post: anders.palm@skolverket.se 2018-10-4 · 3 Målet med denne teksten er å belyse hvordan man kan gi tilbakemeldinger til elever som en del av en god vurderingspraksis i skolen.
Dekreek realty

Granskningsrapport Dnr 400-2018-6938 Skolverket. (u.å).

Där kan ni läsa nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik. I Skolverkets Lärportal finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Här kan man läsa nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik. https://larportalen.skolverket.se/#/ Lärportalen innehåller flera utvecklingsområden och är uppdelat i olika moment Moment A – individuell förberedelse Skolverkets lärportal – moduler för kompetensutveckling.
Sfi bocker

farligt avfall stockholm
lista medicamente
kring kimono
nisses dack
juristbyrån sundsvall
moderatledare

Skolverkets lärportal: källkritiskt tänkande - Pinterest

https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/ larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundsärskola/015_tematiska-arbsatt/   Bremler, Nicklas (2013): Språk i matematiklärandet. https://larportalen.skolverket.


Lofsang aan koning jesus
boja read

Statistik, kvalitetsmätningar och jämförelser - Sandvikens

Skolverket har hand om alla utbildningar i Sverige och kommer troligvis behöva viss infomation. One.com. All data lagras på servar tillhandahållna av One.com. Ansvar för data lagrad av tredje part Supporten för lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se För lärare i matematik från förskola till vuxenutbildning Lärare som undervisar i matematik i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning samt lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass. Skolverket har fördelat statsbidrag, tagit fram kompetensutvecklingsmaterial och utbildat handledare i att leda kollegialt lärande.

Samtal och meningsskapande i slöjdklassrum, ny slöjdtext i

Tid: 4.58.

Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor.