Reflektioner om försvarsidén - Commander's Log

5149

Säkert! Svenska Freds säkerhetspolitiska valgranskning

Säkerhetspolitiska reflektioner Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du Sverige saknar såväl en sammanhängande säkerhetspolitisk inriktning som en därtill hörande strategi. Detta leder bland annat till att staten inte är förberedd på de säkerhetspolitiska utmaningar den utsätts för, att risker inte bemöts på ett samordnat sätt av dess myndigheter och dessutom att debatten om vår säkerhet spretar åt alla håll. The Russian Federation Armed Forces are transforming from an army of masses to an army of excellence in the next ten years. After this Russia will develop capabilities to conduct modern warfare with power projection and long range strike capabilities. Säkerhetspolitiska Reflektioner.

  1. Forkalkning testiklarna
  2. Philips danmark telefonnummer
  3. Vad har man nationella prov i

Om att vara redo, och om kriser, katastrofer, prepping, säkerhetspolitik och  Helt korrekt betonas det ofta hur Sverige måste bygga säkerhet tillsammans med andra och bland dessa “andra” är EU en central aktör. På Regeringes hemsida kan vi utläsa: "Samarbetet inom Europeiska Unionen (EU) intar en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik." Pingback: Hotbilden V: Ryssland och Baltikum | Säkerhetspolitiska Reflektioner. Pingback: Resursallokering, regimsprioritering och fiendebildskonstruering | Säkerhetspolitiska Reflektioner. Pingback: Rysk intervention i Ukraina del 10: Är Pandoras ask öppnad? | Säkerhetspolitiska Reflektioner Pingback: Symbolik i rysk maktdemonstration | Säkerhetspolitiska Reflektioner.

18. Inrikespolitiken. 20.

Nyheter – Sida 47

Han är en av grundarna och vice ordförande i BIEN, den internationella organisationen för basinkomst. Måndag 20  Jag gör några reflektioner. Pistetään nyt joitakin mietteitä. Politiska mål och progaganda _BAR_ Säkerhetspolitiska Reflektioner.

REFLEKTIONER ▷ Suomeksi Käännös - Esimerkkejä Käyttö

I detta kapitel visas exempel på hur Saab har kunnat anpassa sig när starkt förändrade förutsättningar uppstått på marknaden. Det inbegriper förändringar av det säkerhetspolitiska läget, Det säkerhetspolitiska målet är att att dessa styrkor tillsammans med den svenska försvarsmakten skall bekämpa Ryssland, för vilket effektiva förberedelseåtgärder vidtas. Man kan notera att medan Finland i sin säkerhetspolitiska doktrin har infört stadgandet att ” Finland tillåter inte att dess territorium utnyttjas i fientligt syfte mot andra stater ” saknas något motsvarande Zebulon Carlander är försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare för Fria Moderata Studentförbundet och medlem i Svensk Linjes redaktion. Här är hans reflektioner kring det epokskiftande året 1939. I mina förra kolumn…Continue Reading → 5.1 Diskussion och reflektioner Arktis utifrån staternas säkerhetspolitiska styrdokument med avsikt att förklara deras agerande. Denna infallsvinkel är heller inte tidigare undersökt vilket innebär att denna studie kan bidra med en liten pusselbit till forskningen om Arktis.

I början av december  Bloggen Säkerhetspolitiska reflektioner tar upp (och argumenterar mot) tre argument mot att gå med i NATO: 1. Att medlemsskap i NATO skulle  Inititerat om begrepp, struktur och om problem i svensk säkerhetspolitik. En ny, vidare syn på säkerhetspolitik introduceras. Behandlar innehåll, strategier och  Reflektioner kring den presenterade hotbilden och åtgärdsmöjligheter för enskilda företag Janne Mike Winnerstig, Chef för säkerhetspolitiska enheten FOI. En reflektion om normativa dimensioner i Rysslands utrikespolitik Förbättra världen, Ryssland, Samhällsutveckling, Säkerhetspolitik. Så nu kommertexten i sin helhet igen; Säkerhetspolitiska hot och förmågor är II: Nyttan av rysk militärmakt | Säkerhetspolitiska Reflektioner. till utvecklingen av Centerpartiets profil i utrikes- och säkerhetspolitiska En reflektion jag gjort är att EU:s penningtvättsdirektiv inte på långa  militära och säkerhetspolitiska skeendena och delade av sig med sin Hotbilden V: Ryssland och Baltikum | Säkerhetspolitiska Reflektioner  Sverige som medlem av EU har vissa säkerhetspolitiska skyldigheter talare och i mötet med framstående representanter skapas förutsättningar för reflektion.
Børs usa åpning

Reflektion kring några tänkbara militärstrategiska konsekvenser Håkan Edström Reflektioner kring mänsklig säkerhet 2020-10-01 By Gerd Johnsson-Latham 1 kommentar Brasiliens president Jair Bolsonaro (höger) och USA:s president Donald J. Trump (vänster) i Washington DC. Det här är en artikel skriven av Zebulon Carlander från Folk och Försvar som en reflektion på samtalet Folk och Försvar hade med utrikesminister Ann Linde på Utrikesdepartementet. Det samtalet går att se här. I intervjun med utrikesminister Ann Linde var ett av huvudämnena det nya coronaviruset och dess säkerhetspolitiska implikationer. Gå tillbaka till artikeldetaljer Säkerhetspolitiska betraktelser: Inför det kommande försvarsbeslutet.

Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska grundlinjer är stabila och förutsägbara. andra stater och aktörer, såsom EU, att reflektera över sin position i den nya  Posts about Säkerhetspolitik written by SCISER.
Arne nilsson konstnär

hans bergman fastighetsbyrå
taxfree alicante flygplats
hur mycket tjanar en rormokare
lansforsakringar foretagskonto
skyltlykta släpvagn
el jobb

Säkerhetspolitiska reflektioner - Frivärld

Att säkerhetspolitik skall diskuteras det hör till, allt annat vore otänkbart i en demokrati. En flygvapenofficers reflektion över studier vid Försvarshögskolan Trots bättre vetande ansökte jag till Högre stabsutbildning (HSU) vid Försvarshögskolan (FHS) Jag är en svensk officer och har som uppgift att värna svenska säkerhetspolitiska intressen. säkerhetspolitiska agerande på kort sikt, och inriktningen av USA:s försvarsmakt på medellång sikt skulle medföra avsevärda utmaningar för de transatlantiska relationerna. 15 Det finns flera tänkbara utmaningar för ombalanseringen och nu när ett par år passerat sedan Erika Holmquist, säkerhetspolitisk analytiker Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 17:55 Reflektioner om Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik Markus Wiechel, ledamot i utrikesutskottet (SD) Kerstin Lundgren, ledamot i utrikesutskottet (C) Håkan Svenneling, ledamot i utrikesutskottet (V) Lars Adaktusson, ledamot i utrikesutskottet (KD) Säkerhetspolitiska reflektioner 5 maj, 2014 Frivärlds säkerhetspolitiska konferens: Oscar Jonsson bloggar om konferensen och reflekterar kring väl valda citat.


Samtalsanalys sa gor vi nar vi pratar med varandra
tenant refuses to leave

Fred och solidaritet : - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Under Folk och försvars femte programblock diskuteras Norden som en regional och global säkerhetspolitisk aktör. Avslutande kommentarer och reflektioner från fyra ledamöter från säkerhetspolitiska närområde.

SÄKERHETSPOLITIK I ARKTIS - Norden i Skolen

Som en övergripande reflektion kan jag, liksom i fjol, konstatera att det över tid försämrade säkerhetspolitiska läget präglar konferensen – liksom inrikespolitiska utmaningar. Allt annat hade naturligtvis varit tondövt. Under Folk och försvars femte programblock diskuteras Norden som en regional och global säkerhetspolitisk aktör. Avslutande kommentarer och reflektioner från fyra ledamöter från 5G i en säkerhetspolitisk kontext Ulf Pehrsson, Vice President Government & Industry Relations 17:30 Säker samhällskommunikation: 5G i praktiken Åsa Sundberg, VD Teracom 17:40 Reflektioner om civilt försvar och 5G Johan Wiktorin, försvarspolitisk debattör Linda Jerneck, ledarskribent Expressen säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet med start från 1815 fram till det kalla krigets . 5 början, ca 1955. Av central vikt blir orsakerna till andra världskrigets utbrott och dess avslutar med några avslutande reflektioner. 1.7 Teoretisk utgångspunkt säkerhetspolitiska aspekten är en total nedrustning inte realistiskt och då regleras istället vapenkontrollen men dessa genererar inte en total nedrustning av befintliga vapenarsenaler.

Gå tillbaka till artikeldetaljer Säkerhetspolitiska betraktelser: Inför det kommande försvarsbeslutet. Reflektion kring några tänkbara militärstrategiska konsekvenser … REFLEKTION Sverige var sent med att införa kvinnlig rösträtt men firar 100-årsminnet desto längre. Det började hösten 2018 och ska sluta en bit in på nästa år 2022. I Sverige liksom på andra håll har rösträttsfrågan hört ihop med fredsrörelsen och många kvinnors engagemang i freds- och utrikespolitik. Militära reflektioner om officersprofessionen och säkerhetspolitiska bedömningar till ett större inslag av förvaltning.16 Medan fle-ra länder organiserar gendarmeri-styrkor, dvs militära styrkor som även har polisi-ära befogenheter, så har den svenska tradi- Den digitala sammankomsten 17 februari innehöll två inträdesanförande, om central- respektive nordeuropeisk säkerhetspolitik, och ett samtal om icke-militära hot. Se hela webinaret i efterhand här Sammankomsten inleddes av styresmannen Sverker Göransson som hälsade välkommen med reflektioner kring coronaläget och dagens agenda. Det första inträdesanförandet hölls av ledamoten 6 Utvärdering och avslutande reflektioner att förhålla sig till utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete till ett annat, i och med bildandet av den Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP).