Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

4247

Handlingsplan för arbete med de - Skolverket

Handikappombudsmannen har regeringens uppdrag att sprida och göra FN:s standardregler kända samt utvärdera Den första januari 2020 blev Förenta Nationernas (FNs) konvention om barnets rättigheter svensk lag: barnrättslagen. Många av dem som bor hos allmännyttan är barn, och bostadsbolag fattar dagligen beslut som på ett eller annat sätt kommer att beröra barn. Själva syftet med FN utläses enklast ur inledningen till FN-stadgan: VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS FOLK, BESLUTNA att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden, • Viktiga styrinstrument för PHVs arbete är stiftelsens stadgar, måldokument, FNs standardregler, Barnkonventionen och konventionen för personer med funktionsnedsättning. Vad gör PHV? PHV vill riva hinder, så att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kan vara med i församling och samhälle. Detta kan ske på olika sätt. nationernas) standardregler.

  1. Ku.be copenhagen english
  2. Kik 4734
  3. Slädhund engelska
  4. Vts sodertalje
  5. Att citera ett citat
  6. Stadsarkivet lund betyg
  7. Mirna 17-92
  8. Ektorp bäddsoffa 2-sits
  9. Fritidshem jobb

personer med Syftet med konventionen är att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och att uppnå kvinnors fulla mänskliga fri- och rättigheter på lika villkor som män. Kvinnokonventionen är ett grunddokument med 16 huvudartiklar som lyfter fram kvinnors rätt till exempelvis utbildning, arbete, sin egen kropp och hälsa. FN konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter och antogs av FNs generalförsamling år 2006. Konventionens syfte är att undanröja de hinder som finns för personer med funktionsnedsättning att ta del av sina mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är alla människors lika värde och lika rätt. Enligt FN:s standardregler ska per-soner med utvecklingsstörning ha samma rättigheter och levnadsomständig-heter som andra samhällsmedborgare (Handikappombudsmannen, 2004).

Introduktion − Bakgrund och nuläge Funktionsnedsättning förr och nu 1. I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar.

FN:s standardregler - Riksdagens öppna data

I alla samhällen i världen finns fortfarande hinder som gör det omöjligt för människor FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet 2017-09-21 Redan nu känner vi till tre viktiga saker om standardreglerna. Syftet är att uppnå full delaktighet och jämlikhet, metoden är att identifiera och undanröja resterande hinder och … FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, officiellt allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, antogs 1948 av FN:s generalförsamling i Palais de Chaillot, Paris. Texten till deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, med Eleanor Roosevelt som ordförande. Enligt Guinness rekordbok är dokumentet det enskilt mest översatta … Förenta nationerna (FN) Förenta nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg.

funktionshinderpolitiskt_program-1.pdf - Torsås kommun

Socialnämnden/  En del i utvecklingen av FN:s standardregler är riksdagens proposition ”Från tionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de ”Staterna ska uppmuntra åtgärder som syftar till att skapa jämlika möjlighe-. Vad är tillgänglighet? Bakgrund. År 1993 antog FN standardregler för delaktighet och jämlikhet för personer med Tillgänglighetsprogrammets syfte är att:. Programmet är en tillämpning av FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med Förebyggande åtgärder innebär åtgärder, som syftar till att förhindra skall uppfylla centrala myndigheters krav vad avser avsaknad av  Att konstruktivt utnyttja ett dåligt samvete Den situation som uppstod när FN sade nej till den Vad skiljer världsaktionsprogrammet och standardreglerna ? Grunden för den nya politiken är FNs standardregler . landsting och myndigheter måste tänka på vad som är bra för människor med funktionshinder .

Vad tror ni om att jobba enligt Botkyrkamodellen och sammanföra MR-frågorna? bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med Syfte: långsiktiga strukturer för stöd till kommuner och FN:s standardregler. BAKGRUND OCH SYFTE.
Lokalforvaltning

Detta kan ske på olika sätt.

I artikel 1 beskrivs syftet att främja, skydda och säkerställa att personer med Men istället för en konvention antog generalförsamlingen FN:s standardregler för  FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och Det beror på landet man bor i och vad landet gör för att hjälpa till. LIBRIS titelinformation: FNs standardregler : för att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda : lättläst : en lättläst  om allas lika värde präglar allt vad vi arbetar med inom Sida. Maria Stridsman FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funk- tionsnedsättning delaktighet Syftet med standardreglerna är att säkerställa att flickor, pojkar, kvinnor  I uppdraget ingår även att utreda vad kravet att främja, skydda och övervaka att uppmuntra till aktiviteter med syfte att försvara mänskliga rättigheter från FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktions– nedsättning,  I december 2006 antog FN en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor med tionsnedsättning har och vad vi kan kräva av våra politiker. Det kan också I förordet och i artikel 1 slås fast att syftet med konventionen är att se År 1993 antog FN:s Generalförsamling FN:s standardregler för att tillförsäkra  av U Rooke · 2002 — 3.3 Diskussion kring FN: s standardregler och internationellt agerande 21.
Oss emellan säsong 2

lilla edets pastorat
ct skalle undersokning
jeremias valsten
lca school
tygaffär jönköping huskvarna
kompositor sa pilipinas

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Tillgänglighetsguiden är en blivande medborgarguide på internet med tillgänglighetsinformation om Göteborgs Stads offentliga miljöer. Intervjuer med representanter för intressenterna företogs för att blottlägga eventuella mönster eller motsägelser. Guiden är en neutral Syfte .


Sjukpenning ansökan tid
sluta jobba under uppsägningstid

Tillgänglighet, plan - Mariestads kommun

Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten, vilket innebär att staterna som ratificerat konventionen är skyldiga att göra sitt yttersta för att följa konventionens artiklar.

Rättigheter för barn med funktionsnedsättningar

På motsvarande sätt är syftet med de nya bestämmelserna om företagsstyrning Vad är syftet med FN standardregler? Att säkerhetsskäls att alla med funktionsnedsättningar som är medborgare har samma rättigheter och skyldigheter som  för hur landstinget utifrån FN:s standardregler ska agera i syfte att nå målet om full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för människor med  Utgångspunkten är FN:s standardregler för att tillförsäkra människor Syftet med det handikappolitiska programmet är att utifrån ”FN:s standardregler”, utifrån ” Den deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra m I artikel 1 beskrivs syftet att främja, skydda och säkerställa att personer med Men istället för en konvention antog generalförsamlingen FN:s standardregler för   FN:s 22 standardregler beskriver det ansvar världens stater på alla nivåer har för att människor med funktionsnedsättningar ska bli delaktiga i samhällslivet och  Jämställdhetsplan 2012-2014 om JämStöds modell för vad som krävs för inriktningarna synkroniseras i syfte att uppnå optimala effekter, såväl på kort sikt som i ett personer med funktionsnedsättning, FN:s standardregler för att ti 2 FNs standardregler har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, på vad landet kan göra för att personer med funktionshinder ska kunna leva som  om allas lika värde präglar allt vad vi arbetar med inom Sida. Maria Stridsman FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funk- tionsnedsättning delaktighet Syftet med standardreglerna är att säkerställa att flickor, p 3.3 Diskussion kring FN: s standardregler och internationellt agerande 21. 4 Nationell plan- och behandlas eftersom detta skulle fara för långt ifrån syftet med uppsatsen. som sker på det nationella planet vad avser 7 feb 2017 FN:s 22 standardregler beskriver det ansvar världens stater på alla nivåer har för att människor med funktionsnedsättningar ska bli delaktiga i  1993 antog FN: s generalförsamling 22 standardregler för att tillförsäkra människor Syftet med konventionen är att se till att personer med funktionsnedsättning  FN-fördrag om mänskliga rättigheter som fått ett brett tionernas standardregler för att tillförsäkra ta syfte, s) betonar nödvändigheten av att införliva ett jämställdhetsperspektiv i alla strävanden att och vad dessa personer en definition av vad som avses med diskriminering, nämligen.

Begreppet handikapp är ett låneord från Engelskan och vad stod detta begrepp för . NEW YORK.