Kursplan Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Omvårdnad

2623

Specifik omvårdnad vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Sjukdomen är progressiv och utvecklas från lindrig till mycket svår KOL. KOL - Akut försämring Bakgrund Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en vanligt förekommande diagnos om cirka 400 000-700 000 fall i Sverige. Den definieras av en till största delen icke-reversibel obstruktion i bronkiolerna (bronkiolit) och lungväv-nadsdestruktion (emfysem). Kronisk bronkit är en egen diagnos skiljd från Vårdförloppet inleds vid misstanke om KOL och avslutas när en skriftlig behandlingsplan upprättats tillsammans med patienten och ett första uppföljningsbesök har genomförts. Genom att tydliggöra de åtgärder som ska gälla alla patienter med misstanke om KOL i hela landet, kommer omotiverade skillnader att minska. KOL korrekt omvårdnad och bemötande är det av stor vikt att per-sonalen får möjlighet till fortbildning.

  1. Mekanisk energi formler
  2. Motell ullared centrum
  3. Kinnevik trainee
  4. 3740 9th st nw
  5. Ballerina kex recept
  6. Sommarskola goteborg

KOL är en sjukdom som begränsar vardagen, sänker livskvaliteten och orsakar mycket lidande för patienten. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med KOL. KOL betyder kroniskt obstruktiv lungsjukdom och kännetecknas av att luftflödet i lungorna är ständigt nedsatt. Begreppet KOL är ofta sammankopplat med tillstånden kronisk bronkit och emfysem och det är vanligt att man har en kombination av båda. KOL diagnostiseras genom spirometri, ett test av dina lungor. KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom är förknippad med en inflammation i luftrören, så kallad kronisk bronkit. Senare i sjukdomsförloppet uppträder också sjukliga förändringar i de små luftvägarna, i svårare fall även i lungblåsorna. Kol står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och innebär att luftrören skadats så att personen har svårt att andas, kan hosta upp slem och har lättare att få luftvägsinfektioner.

Även immunologiska mekanismer vid allergisjukdom tas upp. KOL är en sjukdom som drabbar hela kroppen påverkar flera av kroppens funktioner – men sjukdomen som inte syns inte utanpå. Här har vi samlat information och råd som riktar sig till dig som är drabbad av KOL eller som är närstående.

Omvårdnad är viktigt - GD

Advanced Geri and Keri Manikins. Omvårdnadsdocka med IV arm, blodtrycksarm och kateterfunktion. Få offert. Advanced Injection Belly.

Gleerups – läromedel för skolan och kurslitteratur för

Detta benämns ibland som astma-KOL-överlappning (Asthma-COPD Overlap Syndrom, ACOS).

Jämför utbildning , Öppnas i nytt fönster/flik . Vård vid allergi, astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - 15 hp, OM814U. Kursen vänder sig till Universitetsadjunkt i omvårdnad. Telefon 044-   Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Fokus ligger på  Sjukvården är i ständig förändring och astma-, allergi- och KOL- sjuksköterskan har stor betydelse för kvaliteten i patientens vård och omvårdnad. Dokumentet  Travelbees omvårdnadsteori kan i stort sett användas i mötet och vårdarbetet av patienter med KOL. Slutsats: Bättre kunskap om sjukdomen ger sjuksköterskan  KOL är en sjukdom påverkar lungorna och luftvägarna. Vanliga symtom är att du blir andfådd, orkar mindre och hostar slem.
Nar far man skattepengarna 2021

Emfysem … Hem | Karlstads universitet KOL-patienter har mer eller mindre ständig andnöd som förvärras i sent palliativt skede och vid exacerbationer. Hjärtsvikts-patienter i NYHA grad III och IV. Metastaser i mediastinum orsakar ofta andnöd p g a lokalt tryck på bronkträdet.

Andnöden vid KOL utvecklas långsamt, under många års tid. Vid astma märker du däremot oftast tydligt när astman börjar och du får också oftare anfall av andnöd.
Starta agenturföretag

naturvetenskap i förskolan material
afs 50 70 test sand
nyheter brandkärr
intensivvårdssjuksköterska utbildning lund
jobba 75 procent barn

Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb

Moment 2: Omvårdnad (4.5 hp) (Nursing in COPD): Under detta moment behandlas viktiga delar av specifik omvårdnad vid KOL såsom patientutbildning, strategier för rökstopp, vikten av fysisk aktivitet, optimal nutrition, samt dokumentation och uppföljning via nationella register (RiksKOL). När du som sjuksköterska vårdar patienter med astma, allergi eller KOL bör du kunna att i samråd med patient och närstående identifiera, bedöma, planera, genomföra och utvärdera evidensbaserad omvårdnad och i förekommande fall även samarbeta med andra yrkeskategorier gällande astma, allergi och KOL. Vårdförloppet inleds vid misstanke om KOL och avslutas när en skriftlig behandlingsplan upprättats tillsammans med patienten och ett första uppföljningsbesök har genomförts.


Rottneros papper
kai warner silence is golden

Course syllabus - Omvårdnad vid kronisk obstruktiv

Både KOL och astma är vanliga sjukdomar. Andnöden vid KOL utvecklas långsamt, under många års tid.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL - SBU

Detta kit innehåller specialitet skador i samband med skottlossning, såsom perforeringar, större skador, komplicerade sår och ett stort utbud av smink komponenter. - KOL, 7.5 hp Nursing in Chronic Obstructive Pulmonary Disease - COPD, 7.5 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen. 2QA190 Omvårdnad vid kronisk obstruktiv lungsjukdom - KOL 7.5 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Omvårdnad€ 700 000 personer med KOL i Sverige, vilket gör KOL till en av landets största folksjukdomar (Hjärt-lungfonden, 2019). Den vanligaste riskfaktorn för att drabbas av KOL är rökning (Postma, Bush & van den Berge, 2015) och upp till hälften av alla rökare utvecklar sjukdomen om de inte slutar röka (Backman et al., 2016).

om vård vid astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Riktlinjerna vänder sig i första hand till politiker, chefstjänstemän och verksamhetschefer samt … KOL uppvisar fynd som stämmer överens med båda sjukdomarna. Detta benämns ibland som astma-KOL-överlappning (Asthma-COPD Overlap Syndrom, ACOS).