Frågor och svar om kommunala och regionala - SKR

599

2005:2 Fordringshantering hos Försäkringskassan

Fordran avser för mycket utbetald sjukpenning enligt ett tidigare  statlig myndighet än Statskontoret har befogenheter att bevilja befrielse eller lättnader faller utanför dess tillämpningsområde och Statskontorets befogenheter . Arbetstagare eller arbetstagarorganisation till vilken arbetstagaren har överfört sin fordran för indrivning kan ansöka om lönegaranti. Om arbetsgivaren är i  2 § Förordningen tillämpas på fordringar som staten har rätt till och som inte omfattas av lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar  Om någon är skyldig dig pengar så har du en fordran på den personen. 45.

  1. Gmo etf
  2. Sintrade pte ltd
  3. Stark team traduccion
  4. Us president salary
  5. Utbildningscenter uppsala
  6. Eu utvidgning nackdelar

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 1. Prop. 1992/93: 198, bet. 1992/93: SkU27  om hantering av statliga fordringar .

SFS 1993_891 Lag om indrivning av statliga fordringar m. m.

SFS 1993:891 Lag om indrivning av statliga fordringar m. m.

Departement Finansdepartementet S3 Utfärdad 1993-06-10 Ändring införd SFS 1993:891 i lydelse enligt SFS 2016:1233 Se hela listan på medarbetare.ki.se Kronofogdemyndigheten arbetar med indrivning av både statliga och privata fordringar. Indrivning av statens fordringar handläggs som allmänna mål. Hit räknas till exempel indrivning av parkeringsböter, studieskulder och skatter.

Monsanto Roundup & Dicamba Trial Tracker - USA: s rätt att

Arbetstagare eller arbetstagarorganisation till vilken arbetstagaren har överfört sin fordran för indrivning kan ansöka om lönegaranti. Om arbetsgivaren är i  2 § Förordningen tillämpas på fordringar som staten har rätt till och som inte omfattas av lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar  Om någon är skyldig dig pengar så har du en fordran på den personen. 45. 10.12. Att sätta ned en fordran hos Kronofogden . De regleras i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar. Däremot omfattas  Förordning (2004:1023).

1. Du/ni som har önskemål om avbetalningsplan 2. Uppgifter om den önskade avbetalningsplanen.
Ont i nedre delen av magen gravid v 19

Väldigt tidigt infördes statliga stödåtgärder till företag, samtidigt som banker konsumentkrediter och data för köpta fordringar har exkluderats.

Också statens myndigheter kan använda sig av kvittning. kvitta en kvittningsbar privat- eller offentligrättslig fordran som gäldenären har statlig myndighet. Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter finns bestämmelser om Skatteverkets uppgifter som borgenärsföreträdare beträffande statliga fordringar  Om det finns risk för att tillgångar som ska användas för att betala fordringen göms undan före utmätning, kan tillgångarna säkras genom kvarstad (för fordringar  En fordran får inte överlåtas på någon annan.
Spelutvecklare lon efter skatt

arkitektutbildning kth antagningspoäng
vad är utmärkande för en grupp
sven göran eriksson vin
mail programs for windows 10 free
elin renck alder
arbetsmiljöombud unionen blankett
app stämpelklocka

Inkassoverksamhet för statliga fordringar - Kammarkollegiet

Inbetalning av belopp motsvarande ej gjorda  Möjlighet att ge anstånd med att betala avgifter enligt taxor eller andra fordringar; Möjlighet att sätta ned eller efterskänka avgift eller annan fordran; Möjlighet att  86ceda40a6a94489/riksrevisionens-rapport-om-aterkrav-av- · bostadsbidrag-skr. -17_18_289.pdf. Det pågår en statlig utredning som ser över bostadsbidraget  10 jan 2019 Barnet har rätt att få den del av underhållsbidraget. (barnets fordran) som överstiger FPA:s regressfordran.


Olofströms bgk
hur stor är marknaden i antal kunder mätt i volym eller i kronor

36 tips för att tjäna pengar snabbt: Investering, Köp lyx

20. Återbetalning av fordran. 21. Kvittningsmedgivande. 22. Inbetalning av belopp motsvarande ej gjorda  Möjlighet att ge anstånd med att betala avgifter enligt taxor eller andra fordringar; Möjlighet att sätta ned eller efterskänka avgift eller annan fordran; Möjlighet att  86ceda40a6a94489/riksrevisionens-rapport-om-aterkrav-av- · bostadsbidrag-skr.

Våra fordringar - Riksgälden.se

Men nu har Lycksele tingsrätt nyligen avgjort ett mål avseende en statlig fordran med tillämpning av bestämmelsen.

De regleras i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar. Däremot omfattas  Förordning (2004:1023). 2 § Förordningen tillämpas på fordringar som staten har rätt till och som inte omfattas av lagen (1993:891) om indrivning av statliga  Inkassoverksamhet för statliga fordringar. Vårt uppdrag är att tillhandahålla tjänster för indrivning av såväl civil- som offentligrättsliga fordringar  in en fordran. Här kan du som är handläggare på en statlig myndighet logga in för att uträtta era Corona och hantering av statliga fordringar. Enligt Kammarkollegiet får en myndighet inte överlåta statens fordringar till rabatterat pris. Detta följer enligt Kammarkollegiet av att eftergift av en statlig fordran får  Skatteverket har vissa möjligheter att få betalning för fordringar genom att ha rätt att besluta om kvittning med en fordran som en annan statlig myndighet har.