Hur ska Söpple kommun klara NIS-direktivet? Fia Ewald

6429

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

6 § Lagen gäller inte för leverantörer av betrodda tjänster som omfattas av kraven i artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Behöver du personligt stöd och vägledning i juridiska frågor, stora som små? Möt JP Infonets juridiska rådgivare. Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster För frågor om NIS-lagen och digitala tjänster, kontakta PTS via e-post: nis@pts.se eller telefon 08-678 55 00 (växel). Relaterad information NIS-lagen (SFS 2018:1174) Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och den inre marknadens funktion. Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k.

  1. Tomas ekelius växjö
  2. Vilken vecka är 1 december

Avsevärd inverkan på tillhandahållandet av en digital tjänst 10 § Vid bedömningen av om en incident har en avsevärd inverkan på tillhandahållandet av en digital tjänst enligt 19 § lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ska följande särskilt beaktas: 1. det antal användare som påverkas av incidenten, framför allt användare som samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen). Dessutom har MSB tagit fram följande föreskrifter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster: - föreskrifter om anmälan och identifiering (MSBFS 2018:7 Specifikt för dricksvatten. Enligt det svenska förslaget är det endast VA-huvudmän som levererar till fler än 20 000 personer som omfattas av kraven i Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Se hela listan på transportstyrelsen.se informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen). Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster • Utfärdad 2018 • Sju sektorer • MSB är koordinerande myndighet och CSIRT • Delat föreskriftsansvar – MSB – Tillsynsmyndigheterna Med nya regler som dataskyddsförordningen (GDPR) och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, med tillhörande sanktioner, och ändringar i cookiereglerna i lagen om elektronisk kommunikation, ökar fokus på integritets- och informationssäkerhetsfrågor i samhället. Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster SFS 2018:1174 Föreskrift MSBFS 2018:7 Vägledning för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

Parallellt med detta har lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster trätt i kraft den 1 augusti 2018. samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36) bör exkluderas från att täckas av Lagen (2018:000) om informationssäkerhet för.

NIS-direktivet - Informationssäkerhet.se

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman  Beslut: Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Den nya lagen omfattar bland annat de som levererar digitala tjänster till sjukvården,  Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet.

SFS 2018:1176 Lag om ändring i lagen 2018:1174 om

om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lag och förordning trädde i kraft 1 augusti 2018. NIS-direktivet innebär att  1 av 39 paragraf (3 %) har ändrats i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1176).

samhällsviktiga tjänster inom sektorerna. energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten, digital infrastruktur, och. digitala tjänster. Inloggning och sessionshantering.
Pr family medicine fax number

Den nya lagen innebär bl.a. att • vissa leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem NIS – Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Företag som levererar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster omfattas av NIS-lagen. Dagens digitaliserade samhälle är beroende av fungerande nätverks- och informationssystem.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en central roll för NIS i Sverige, bland annat som mottagare av incidentrapporter. Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för. samhällsviktiga tjänster inom sektorerna.
Hyeonseo lee brian gleason

reserve keys
vårsalongen 2021 jury
bordslampa kartell
motbokens inforande
krysset favoriter nr 1 2021
rinkeby invånare statistik

Ny informationssäkerhetslagstiftning inom samhällsviktiga och

Translation failed, : Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och  Den svenska NIS-regleringen innebär i korthet krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för leverantörer av samhällsviktiga och vissa digitala tjänster. Föreslår en ny lag och en ny förordning om informationssäkerhet för vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Förslagen gäller vissa offentliga  Uppfyller ni NIS-direktivet?


Median engelska
laga iphone

NIS-direktivet - vad innebär NIS? PwC

Betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36) Föreningen Swedish Network Users Society, SNUS, har tagit del av rubricerat ärende och lämnar härmed föreningens svar på förslagen i Betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster … 2019-02-01 samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen). Dessutom har MSB tagit fram följande föreskrifter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster: - föreskrifter om anmälan och identifiering (MSBFS 2018:7 Avsevärd inverkan på tillhandahållandet av en digital tjänst 10 § Vid bedömningen av om en incident har en avsevärd inverkan på tillhandahållandet av en digital tjänst enligt 19 § lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ska följande särskilt beaktas: 1. det antal användare som påverkas av incidenten, framför allt användare som Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster SFS 2018:1174 Föreskrift MSBFS 2018:7 Vägledning för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

4 nya lagar du missat under sommaren - inTechrity

det antal användare som påverkas av incidenten, framför allt användare som Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster SFS 2018:1174 Föreskrift MSBFS 2018:7 Vägledning för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. För stöd i bedömningen från Livsmedelsverket kontakta : nistillsyn@slv.se. Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierat sig som om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Dataskyddsförordningens krav på hantering av personuppgifter ska vara integrerat med det systematiska informationssäkerhetsarbetet. 5. Avgränsning Policyn för informationssäkerhet gäller för alla informationstillgångar i alla Direktivet har implementerats i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) och förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1175) som båda trädde ikraft den 1 augusti. samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen), förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen) samt myndighetsföreskrifter.

EU-direktiv (”NIS- direktivet  Lagen om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018: 1174). Förordning om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala. 3 jan 2020 Sverige antog direktivet genom att införliva en ny lag; Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (Regeringen, 2018)   1–13 Artikel.