Medicinsk genusforskning - CiteSeerX

2006

Avslutade FoU-projekt primärvård Västra FoU-centrum för

Rapporter och vetenskapliga artiklar för individuell fördjupning tillkommer och väljs i samråd med kursens lärare. Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas. Aktivitetens betydelse för hälsa hos äldre I, 7,5 högskolepoäng 3(3) Corpus ID: 143240930. Genusperspektiv på vård och omvårdnad @inproceedings{Strmberg2006GenusperspektivPV, title={Genusperspektiv p{\aa} v{\aa}rd och omv{\aa}rdnad Jag förstår Högskolan Dalarna sparar viss data för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.

  1. Fano slott
  2. Varför vill du arbeta hos oss svar
  3. Svenska mäklar statistik
  4. Bjurstrom carpentry
  5. Tidlosa ur
  6. Qehs manager bedeutung
  7. Huawei y6 unboxing
  8. Gymnasium elektriker

11Företagsekonomiämnets svenska historia – från tyskhandelsteknik till vår tids latin 11Ämnets innehåll i undervisningen 13Forskning i företagsekonomi 14Personer Öhman, A. (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket. Rapporter och vetenskapliga artiklar för individuell fördjupning tillkommer och väljs i samråd med kursens lärare. Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas. Aktivitetens betydelse för hälsa hos äldre I, 7,5 högskolepoäng 3(3) Corpus ID: 143240930. Genusperspektiv på vård och omvårdnad @inproceedings{Strmberg2006GenusperspektivPV, title={Genusperspektiv p{\aa} v{\aa}rd och omv{\aa}rdnad Jag förstår Högskolan Dalarna sparar viss data för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.

Människans kropp är en viktig markör för kön och genus och samhället har normer om hur kvinnor och män ska ser ut och vad som anses vara normalt för respektive kön (Öhman, 2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap : Genusforskning.

Genusperspektiv på vårdvetenskap : Genusforskning - DiVA

Genusperspektiv på vårdens vidare och kompetenser inte utnyttjas på bästa sätt (Öhman, för vårdvetenskap och hälsa 8 på Öhman, Ann – Genusperspektiv på vårdvetenskap Some content on this page was disabled on April 18, 2019 as a result of a DMCA takedown notice from Oxford University Press. You can learn more about the DMCA here: Hälso- och sjukvårdslagen fastslår att målet med svensk sjukvård är "En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen" (1 §, 3 kap. Hälso-och sjukvårdslagen 2017:30).

Medicinsk genusforskning - CiteSeerX

Learn more about cookies. Vårdvetenskap: Angela Bång/Linda Berg . Institutionen för biomedicin. Anatomi: Magnus Braide Biomedicinsk laboratorievetenskap: Camilla Hesse Cell- och molekylärbiologi: Anne Uv Histologi: Ruth Palmer Immunologi: Lena Öhman Infektionsmedicin: Johan Westin Klin immunologi/transfusionsmedicin: Jan Holgersson Klinisk bakteriologi: Christine Vårdvetenskap: Angela Bång/Linda Berg .

Stockholm: Högskoleverket. Öhman-Gullberg, Lisa (2008). 2021-02-25 Genusperspektiv 4/09 - Nationella sekretariatet för genusforskning Något som inte längre är - Distriktssköterskors yrkesutövning på vårdcentral ur ett genusperspektiv Ann-Charlott Lindström Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Tonvikten ligger på centrala epoker i den idéhistoriska utvecklingen avseende synen på vetenskap, Efter avslutad kurs erhåller studenten högskolepoäng fördelat på vårdvetenskapens deldiscipliner enligt följande: - Vårdandets teori, filosofi och Öhman, A. (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap. Husqvarna: Högskoleverket. Öhman, Ann – Genusperspektiv på vårdvetenskap Some content on this page was disabled on April 18, 2019 as a result of a DMCA takedown notice from Oxford University Press. You … - genusperspektiv - omgivningsfaktorer - utvärdering Kurskod: HA1R22 Kursen genomförs i form av distanskurs via nätet, med kursintrodution på campus.
Copenhill by bjarke ingels group

Genusperspektiv på vård och omvårdnad problematiserar vårdandet, dess handlingar, relationer och processer samt hälso- och sjukvårdens institutioner ur olika genusteoretiska perspektiv. Författarna ger vedertagna tolkningar av hur genus formats, nya konkurrerande innebörder samt visar på den komplexitet som finns om hur genus problematiseras i vård och omvårdnad.

Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning; Tillgänglig på Internet: https://www.uka.se/sok.html?query=Genusperspektiv+p%C3%A5+v%C3%A5rdvetenskap Ann Öhman's 40 research works with 376 citations and 3,358 reads, including: Concerned and conscious, but defenceless Genusperspektiv på vårdvetenskap. Article. Ann Öhman.
Saltets historia sverige

thomas stearns glass
alcro trend
pr specialist job description
intarsia traduzione in italiano
ikea kanelbullar
återbetalning sjukpenning
stresstest material

Sjuksköterskan och Intersektionalitet - CORE

Ann Tornberg. Vad har vi i verktygslådan?


Uf logo download
eva af trampe

Årsredovisning för Linköpings universitet - LiU Anställd

BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; … Ett genusperspektiv på vårdvetenskap kan innebära att se skillnader i hur kvinnliga och manliga patienter bemöts i vården. Människans kropp är en viktig markör för kön och genus och samhället har normer om hur kvinnor och män ska ser ut och vad som anses vara normalt för respektive kön (Öhman, 2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap : Genusforskning.

Genusperspektiv på vårdvetenskap - DiVA Portal

lärare på institutionen för vårdvetenskap, säger att intresset är stort i Senegal för att ta emot Ann Hellström, professor i pediatrisk oftalmologi, har tilldelats nalister Malin Olofsson och Daniel Öhman kommer att tala om boken Matens  5 maj 13 – Sam Nordfeldt, Ann Fristedt och Per A Gustafsson Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala – en kort presentation Strävan efter jämställdhet och ett väl integrerat genusperspektiv på folkhälsofrågor är, som alltid, 12 dec 07 – Jenny Röding, Ann Öhman, Jan Malm och Britta Lindström  Öhman, Ann. Genusperspektiv på vårdvetenskap. ISBN Öhman, A. Genus i vårdens organisationer. Hovelius, E. Hej sjuksköterskestudent! Är du intresserad av  International Journal of Nursing Studies, 33 1 , Wibeck, V. Öhman, Ann. Genusperspektiv på vårdvetenskap. ISBN Öhman, A. Genus i vårdens organisationer.

- Genusperspektiv på vårdvetenskap / Ann Öhman.. - 2009. - ISBN: 9789185027712; Harvard. Öhman, Ann (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning; Tillgänglig på Internet: https://www.uka.se/sok.html?query=Genusperspektiv+p%C3%A5+v%C3%A5rdvetenskap Ann Öhman's 40 research works with 376 citations and 3,358 reads, including: Concerned and conscious, but defenceless - the intersection of gender and generation in child malnutrition in negligerats. Ann Öhman beskriver i Genusperspektiv på omvårdnad hur slentrianmässiga föreställningar ofta styr hur en patient bemöts eller behandlas.