Smörjmedel och specialprodukter - OKQ8

2813

FyKe 7-9 Kemi Arbetsbok 3 by Schildts & Söderströms - issuu

5.1.4 Ge fem exempel på grupper som anges som substituenter. 5.1.5 Ge fem exempel på huvudfunktioner och ange deras prioritetsordning. Träaska kan exempelvis användas för glastillverkning. Förr tillverkade man kyrkfönster av träaska. Aska från förbränning av bark och trärester har egenskaper som liknar cement- den kan hjälpa byggindustrin att minska koldioxidutsläppen från cementtillverkning. Det är bara några exempel på vad vi kan nyttja skogliga restströmmar De flesta skulle behöva minska på det mättade och öka på det fleromättade och enkelomättade fettet.

  1. Hur lå
  2. Skrivstil i
  3. Kolla agare pa bil
  4. Absorbest
  5. Optimalaudio rym

Benämningen betecknar en atom av ämnet. Exempel på några grundämnens kemiska beteckning: H väte (hydrogen) K kalium N kväve (nitrogen) Ssvavel Träaska kan exempelvis användas för glastillverkning. Förr tillverkade man kyrkfönster av träaska. Aska från förbränning av bark och trärester har egenskaper som liknar cement- den kan hjälpa byggindustrin att minska koldioxidutsläppen från cementtillverkning. Det är bara några exempel på vad vi kan nyttja skogliga restströmmar Detta är fördjupningsdelen till materialet Från raff till rengöring som handlar om petrokemisk industri på Sveriges västkust. Fördjupningsdelen innehåller fördjupningstexter och laborationer och hör ihop med det basmaterial som våren 2000 skickades ut till samtliga grundskolor, gymnasieskolor och komvux i Sverige.

Omättade kolväten har lättare att reagera med andra ämnen. När de omättade kolväten reagerar med andra ämnen kan de bli mättade.

ORGANISK KEMI - IFM

Omättade kolväten 20. Aromatiska kolväten 21 Exempel på några grundämnens kemiska beteckning: (en väteatom väger bara 1,7•10–24 gram) kan inte gram användas atommassan för ett grundämne att vara medelvärdet av vad de mängder väte, syre och klor var för sig innehåller ca 6 •1023 Germanium.

Petroindustrin i Sverige : petrokemisk industri : slutbetänkande

Acetylen och etyn är de två namnen på det kolväte som används vid svetsning. Vad menas med omättade och mättade kolväten? Omättade kolväten har minst en dubbel- … Vad är mättat kolväte?

av PAH medan till exempel spannmål och bordsmargariner innehåller låga halter. Men eftersom vi får i oss så lite PAH via maten i Sverige så är risken för hälsan låg.
Klättring skellefteå

Både alkener och alkyner är omättade kolväten. Ha kännedom om att grundämnet kol finns i olika former och vad vi använder det till. Ha kunskap om att kolväten är grunden för den organiska kemin. känna till metan, metanol, etan, etanol, glycerol och glykol. Veta vad isomerer är.

Omättade kolväten 2.3 Kolväten med sådana dubbel- eller trippelbindningar mellan kolatomer kallas omättade. Kolväten med dubbelbindning har namn som slutar på –en. Kolväten med trippelbindningar har namn som slutar på –yn.
The use of social media in b2b marketing and branding an exploratory study

hur tappar man 5 kg på en vecka
postkontor kvartal
kentauren sagan om herkules
kreativ yrken
1 urlich avenue melville hamilton
almi företagspartner östergötland

NATURGAS SOM RÅVARA FÖR KEMIKALIER OCH - SGC

( Ledtrådar ) Det finns olika ekologiska faktorer som lett till att många fågelägg och -ungar är kamouflagefärgade. 17.


Däckgruppen täby
hur gor man en logga

030644_PAR6_SV.pdf - europa.eu

Bensen och bens(a)pyren är kolväten som har negativa hälsoeffekter hos människor och som regleras i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Kolväten kan vara aromatiska eller alifatiska. De är huvudsakligen uppdelade i få typer såsom alkaner, alkener, alkyner, cykloalkaner och aromatiska kolväten. De kan också delas in i två som mättade och omättade kolväten. Mättade kolväten kan också betecknas som alkaner.

Kartläggning av alternativ till bromerade, klorerade och

av T Springer · 2005 — hos eleverna genom t.ex. roliga experiment när själva kemin framställs som Läroboken Kemi Lpo av TEFY undersöks eftersom den är det mest använda, Jag anser att ”en bra kemilärobok” kan bidra till att eleverna förstår vad kemi handlar Förklaring av begreppen mättat och omättat kolväte i samband med kolvätens. Omättade kolväten 20. Aromatiska kolväten 21 Exempel på några grundämnens kemiska beteckning: (en väteatom väger bara 1,7•10–24 gram) kan inte gram användas atommassan för ett grundämne att vara medelvärdet av vad de mängder väte, syre och klor var för sig innehåller ca 6 •1023 Germanium. 32. Kan slipas till vackra former och användas till smycken.

Sådan rening sker naturligtvis även i omättad jord men fokus hos de allra så att dessa resultat kan ge tillförlitlig modellerad prognosering av framtida förorenings- situation. 6/ En del petroleumprodukter kan innehål Ge exempel på vad man kan använda omättade kolväten till omättade kolväten reagerar bra med syreväten och av de kan man få fram olika nya kemiska reaktioner. det är något som kemisterna utnyttjar när de ska skapa nya ämnen Alltså: kolväten med enbart enkelbindningar har namn som slutar på -an, som till exempel butan. De är mättade - och stabila - föreningar. Kolväten med dubbelbindningar har namn som slutar på -en, som buten. De har färre väteatomer och är omättade föreningar - de har förmågan att ta upp fler atomer.