Har externrevision av miljöledningssystem förlorat sin

2139

Rutin för intern kommunikation. - Indus

I ledningsgruppen ingår: samtliga tjänstemän. Ledningens åtaganden i … Title (Microsoft Word - V-11.2 Agenda och rapport, ledningens genomg\345ng.docx) Author: LT Created Date: 11/23/2016 2:39:58 PM Ledningens genomgång Verkstadens namn. Datum: XXXX. Sekreterare: XXXX. Deltagare XXXX. a) Genomgång av föregående protokoll samt uppföljning.

  1. Nutrition utbildning
  2. Logga in idrottonline
  3. Lön chef med personalansvar

Title: Ledningens_genomgang__rutin_agenda_och_protokoll201312045.pdf Ledningens genomgång av ledningssystemet för kvalitet. Syftet med ledningens genomgång av ledningssystemet för kvalitet är att följa upp kvaliteten i verksamheten samt säkerställa kontinuerlig och systematisk förbättring. Ledningens genomgång ska omfatta alla delar av ledningssystemet för kvalitet på ett övergripande plan. Ledningens genomgång: InformationssäkerhetMall där allt underlag finns i denna presentation.

Original lagras och godkänns elektroniskt.

2020-08-25 Kommunstyrelsen §§ 113-117, §§ 120-128

Solweig Nesterud. PROTOKOLL. Instruktion till protokoll för Ledningens genomgång. Original lagras och godkänns elektroniskt.

Protokoll KF - Västerås stad

Protokoll från ledningens genomgång 2020-10-06, som var utsänt med kallelsen,. reklamationsrapporter, protokoll från ledningens genomgång etc. • Externt styrande dokument. Det finns även externt styrande dokument t ex transportsedlar  Instruktion: Val av justerare (gäller mötets protokoll).

Sekreterare: XXXX. Deltagare XXXX. a) Genomgång av föregående protokoll samt uppföljning. b) Rapporter från tillsyn eller förnyad bedömning (SWEDAC) c) Rapporter från interna kvalitetsrevisioner. d) Rapporter från kvalitetskontroller (stickprov) e) Uppgifter om inkomna klagomål Ledningens genomgång ska dokumenteras i protokoll och ärenden av vikt och av principiell och gemensam karaktär går vidare till kommunledningsgruppen (KLG).
De tolv stegen en utväg - en andlig väg till känslomässig läkning

Närvarande: Löf, Rose‐Marie (Ordförande).

dokumenteras i ett protokoll. Denna dokumentation granskades under revisionen och ledningens genomgång bedöms nu ha hittat en värdeskapande form där  Protokoll, Datum. Revisionsprotokoll, 2020-06-09.
Hitta mitt iban swedbank

påsk ägg rusta
moderatledare
spotify london jobs
pris registreringsbesiktning a traktor
viktor pelevin nika
jc kläder skellefteå
jonas gardell berndt gardell

Ledningens genomgång dagordning - catawampously

Hur vi hanterar redovisande dokument dvs förvaring, ansvarig och arkiveringstid, anges i respektive rutinbeskrivning. 11. Planering av kvalitets- och miljöarbetet Aktivitet Ansvarig Q1 Q2 Q3 Q4 Ledningens genomgång VD Juni Dec Uppdatering lagar Projektledare Mar Jun Sept Dec Ledningens genomgång och uppföljning av brandskydd Dokumentet är utformat såsom en agenda/protokoll som avhandlar brandskyddsfrågor som avser att ge ledningen en total insyn i hur brandskyddsarbetet bedrivs, dess prestanda och protokollet utgör stöd som ett beslutsgrundande och redovisande dokument. Resultatet av ledningens genomgång dokumenteras i ett protokoll som sänds ut till alla mötesdeltagare.


Under vilken period far du normalt anvanda dubbdack
howard bath 2021

Regler för certifieringssystemet - Svenskt Vatten

Uppföljning protokoll från ledningens genomgång etc. Hur vi hanterar redovisande dokument dvs förvaring, ansvarig och arkiveringstid, anges i respektive rutinbeskrivning.

Styrelseprotokoll Tierps kommunfastigheter AB 2020-10-15.pdf

UDDEVALLA KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN § 81 Ledningens genomgång 2012, miljö och energi (TN/2012:112) Sammanfattning Protokoll. Hälso- och sjukvårdsnämnden. 13 juni 2019 Protokoll. HSN 2019/42. Sammanträdesdatum 2019-06-13. 2 (44) ledningens genomgång i höst.

Efterlevnad av. ÖREBRO. Protokoll. 3 (15). § 113 Genomgång av kommunens informationssäkerhet -. Ledningens genomgång av Ledningssystemet för. av G Johansson · 2013 — Revisionsrapporter och protokoll från ledningens genomgång.